WordMat

download WordMat

WordMat er et tilføjelsesprogram til Word. Når det er installeret vil der være en ekstra fane i Word, der gør det muligt at foretage matematiske beregninger direkte i Word. WordMat er målrettet det danske gymnasium, men kan sagtens anvendes fra grundskolen og på videre uddannelser. Installer-pakken du kan hente på dette websted er gratis for elever, studerende, lærer og private. Se her for WordMat licens

WordMat ribbon menu

Tast et matematisk udtryk med Word’s indbyggede ligningseditor og lad WordMat beregne resultatet. Du kan bruge menuen eller tastaturgenvejen Alt+B (Option + B på Mac).

Beregning

WordMat kan også håndtere mere komplekse beregninger med vektorer, matricer, differential- og integralregning mm.

Calculation

WordMat kan løse ligninger. Her er tastaturgenvejen Alt + L (Option + L på Mac)

Ligningsløsning

Når man løser en ligning skal man vælge den variabel, der skal løses for:

Vælg variabel

Her er et eksempel på en mere kompleks ligning, der er løst af WordMat

Kompleks ligning

WordMat kan udføre forskellige former for regression og vise grafer vha. forskellige grafprogrammer.

regression

WordMat har en trekantsløser, der kan beregne vinkler og sider samt tegne trekanter

Trekantsløser

WordMat har også indbygget en Latex-Skabelon, så du kan lave dokumenter, der ser meget professionelle ud, og der er funktioner til at nummerere og referere ligninger

Equation numbering

I undervisningssammenhæng har WordMat følgende fordele over andre matematikprogrammer

 • Ingen maskinsprog.
  Elever behøver ikke lære et ‘programmeringssprog’.
 • Input og output er korrekt matematisk notation.
  WordMat understøtter læringen af den matematiske notation, som de også ser på tavlen og i bøgerne. Der er ikke en anden notation som kommer fra programmeringssprog
 • Dansk sprog, dansk komma og prik-gangetegn er standard, ligesom alle andre matematiske standarder som standard er danske. Når WordMat samarbejder med andre programmer, oversættes standarden.
 • Fuld kontrol over layout, da Word anvendes
  Det gør det muligt at lave afleveringer og rapporter, der ser meget professionelle ud
 • Synergieffekt med andre fag.
  Andre fag der benytter matematik, kan dårligt anvende et særskilt matematikprogram, men de kan godt anvende WordMat, da det fungerer fra Word, hvor eleverne i forvejen skriver deres afleveringer. Det sikrer en højere grad af tværfaglighed og overførsel mellem fagene.
 • Ligningseditoren i Word er rigtigt god, og de vil have gavn af at have lært den at kende, da de helt sikkert kommer til at bruge Word i fremtiden
 • Der er mange Excel-ark i WordMat og eleverne får brug for at anvende Excel. Det er det regneark, som der er størst sandsynlighed for at eleverne senere i deres liv kommer til at anvende.
 • Når elever går fra en skoleform til en anden eller videre efter endt skolegangen, vil de stadig have adgang til WordMat, da WordMat er gratis og frit tilgængeligt.

Yderligere funktioner

 • Analytisk og numerisk løsning af ligning, ulighed eller ligningssystem
 • Løsning af differentialligninger
 • 3D graftegning. Herunder omdrejningslegeme
 • Beregning af frekvenser, kumulerede frekvenser, kvartilsæt, fraktiler, middelværdi og spredning for observationssæt.
 • Prikdiagram, Pindediagram, Histogram, Boksplot, Trappediagram, Sumkurve
 • Chi i anden test og Goodness of fit test
 • Fordelinger: Normalfordeling, Binomialfordeling, Chi2-fordeling
 • Komplekse tal
 • Formelsamlinger til Matematik, fysik og kemi
 • Understøttelse af enheder
 • Generering af LaTex dokumenter
 • + meget mere

Systemkrav

 • Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11
 • MacOSX (Intel & Apple silicon) op til og med Sonoma
 • Microsoft Office 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / 2019 / o365 and 2011(Mac), 2016(Mac)

Facebook icon Følg WordMat’s Facebook gruppe for at få nyheder om nye versioner. Hver gang der lanceres en ny version eller der er andre større nyheder om WordMat, så annonceres det her.


Blog

Følg WordMat-bloggen, hvor der en skrives baggrundsoplysninger om større nyheder.
WordMat Blog


Video