WordMat

download WordMat

WordMat er et tilføjelsesprogram til Word. Når det er installeret vil der være en ekstra fane i Word der giver adgang til en række avancerede matematiske operationer. WordMat er målrettet det danske gymnasium, men kan sagtens anvendes fra grundskolen og på videre uddannelser. WordMat er gratis, frigivet under GNU General Public Licence.

 • WordMat er ét samlet værktøj til matematik
 • Ingen maskinsprog. Input og output er korrekt matematisk notation.
  Elever behøver ikke lære et ‘programmeringssprog’. WordMat understøtter læringen af den matematiske notation, som de også ser på tavlen og i bøgerne.
 • Dansk sprog, dansk komma og prik-gangetegn er standard
 • Fuld kontrol over layout, da Word anvendes
  Det gør det muligt at lave afleveringer og rapporter, der ser meget professionelle ud
 • Synergieffekt med andre fag.
  Andre fag der benytter matematik, kan dårligt anvende et særskilt matematikprogram, men de kan godt anvende WordMat, da det fungerer fra Word, hvor eleverne i forvejen skriver deres afleveringer. Det sikrer en højere grad af tværfaglighed og overførsel mellem fagene.
 • Ligningseditoren i Word er rigtigt god. Alt kan indtastes via tastatur.
 • Når elever går fra en skoleform til en anden eller videre efter endt skolegangen, vil de stadig have adgang til WordMat, da WordMat er gratis og frit tilgængeligt.

WordMat funktioner

 • Analytisk og numerisk løsning af ligning, ulighed eller ligningssystem
 • Løsning af differentialligninger
 • Lineær, eksponentiel, potens, polynomisk, bruger defineret regression
 • Graftegning via GeoGebra, GnuPlot, Excel eller Graph (plan og rum)
 • Beregning af frekvenser, kumulerede frekvenser, kvartilsæt, fraktiler, middelværdi og spredning for observationssæt.
 • Prikdiagram, Pindediagram, Histogram, Boksplot, Trappediagram, Sumkurve
 • Gruppering af observationssæt
 • Chi i anden test og Goodness of fit test
 • Fordelinger: Normalfordeling, Binomialfordeling, Chi2-fordeling
 • Komplekse tal
 • Trekantsløser
 • Formelsamlinger til Matematik, fysik og kemi
 • Understøttelse af enheder
 • Generering af LaTex dokumenter
 • + meget mere

System Requirements

 • Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11
 • MacOSX (Intel & Apple silicon(M1/M2)) op til og med Ventura
 • Microsoft Office 2007 / 2010 / 2013 / 2016 / 2019 / o365 and 2011(Mac), 2016(Mac)

Følg WordMat’s Facebook gruppe for at få nyheder om nye versioner. Hver gang der lanceres en ny version eller der er andre større nyheder om WordMat, så annonceres det her.


Video


Screenshots

Screenshots for WordMat