FAQ – Frequently Asked Questions

Se længere nede for specifikke Mac-spørgsmål.

Kan jeg få support?
Skoler kan indgå et partnerskab med EDUAP, hvilket giver adgang til direkte support. Læs mere her: WordMat Partnerskab.
Der er følgende muligheder for selv at løse problemer:
1. Nedenfor er der en FAQ, hvor de mest gængse problemer er beskrevet.

2. På WordMat’s YouTube site er der video’er der kan hjælpe. Der er bla. videoer, der beskriver mange af problemerne beskrevet i FAQ’en mere detaljeret.

3.  På WordMat’s GitHub side under discussions kan du oprette et indlæg og spørge efter hjælp. Her kan brugere udveksle erfaringer. Det kan også være, at du kan finde et indlæg som handler om dit problem. 

4. På WordMat’s GitHub side under issues kan du indberette fejl og se hvilke fejl, der allerede er indberettet.

5. På WordMat’s Facebook side omtales også jævnligt problemer og der kan i nogle tilfælde være hjælp at hente.

Hvad er WordMat?
Et tilføjelsesprogram til Word, der giver en ekstra menu i Word. Menuen tilføjer matematikfunktionalitet til Word, så man fx kan løse ligninger og vise grafer

Hvem bruger WordMat?
WordMat er målrettet det danske gymnasium, men bliver anvendt på mange forskellige uddannelser. Heriblandt Grundskoler, stx, htx, hhx, hf, maskinmesteruddannelsen, el-installatøruddannelsen og universiteter. Omkring 10.000 downloader programmet om måneden

Er WordMat virkelig gratis?
Ja, WordMat core er open source frigivet under Gnu General Public License, og der er en gratis installer tilgængelig. WordMat er dog en samling af forskellige komponenter, der har forskellige licenser, så det afhænger også af hvilke komponenter du anvender. Det er muligt, gennem WordMat partnerskab, at tilkøbe yderligere/bedre installere og flere funktioner.
Du kan læse mere i detaljer her: WordMath-license

WordMat er open source, men hvor er kilde-koden?
Kildekoden kan hentes på WordMat’s GitHub site.
Det meste er skrevet i VBA (Visual Basic for Application). Åben filen WordMat.dotm og klik alt+F11 for at tilgå kildekoden. Matematik-motoren til WordMat er Maxima. Den version som installeres med WordMat er tilpasset og udvidet en del i forhold til standardinstallation. Dette er programmeret i Maxima-Lisp og kan findes i mappen: WordMat\Maxima-5.45.1\share\maxima\5.45.1\share\contrib. Her er det filerne SolveReal.Mac, WordMatUnitAddon.mac og unit/unit.mac der er tilføjet/ændret. Der er også skrevet et lille api i c#(Windows) til kommunikation med mellem Word og Maxima.

Hvad med GDPR?
WordMat er et program, man installerer på sin egen computer, og som ikke indsamler og sender information videre. Den eneste information, der hentes via nettet er seneste versionsnr. Der sendes ikke information ud. Dermed vurderes at EDUAP ikke er databehandler af personoplysninger. Hvis man er interesseret i en egentlig databehandleraftale kan det godt lade sig gøre, men det er en administrativ service, der ikke er gratis.

Hvilke Office-versioner kan jeg bruge?
Du kan bruge Office 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 og o365 til Windows samt Office 2011(Mac) og 2016, 2019(o365) til Mac, men ikke tidligere versioner. WordMat virker ikke med Word Online eller mobile-versioner.
Version 1.10 er den sidste version der understøtter Office 2007, og v.1.04 er den sidste version til at understøtte Word 2011 til Mac.

Hvor finder jeg mere information?
Ved at installere WordMat og vælge Manual.

Jeg tror jeg har fundet en ny fejl. Hvordan rapporterer jeg fejlen?
Kontroller først at fejlen ikke er beskrevet under fejlfinding her på hjemmesiden. Fejl oprettes som issue’s på WordMat’s GitHub site, eller under discussions.
Læs dette før du opretter et issue: Contributing
Hvis du efterspørger mere specifik hjælp kan du forsøge at spørge om hjælp, eller lede efter lignende svar her: WordMat diskussionsforum

Tastaturgenveje virker ikke
Løses i langt de fleste tilfælde ved at åbne indstillinger | Avanceret | Reparer tastaturgenveje. Alternativt kan forsøge at slette filen normal.dotm.

Jeg får at vide at jeg ikke har Office installeret eller WordMat menuen dukker ikke op i Word.
Check punktet ovenfor omkring understøttede Office-installationer. Fejlen kan også opstå hvis der er problemer med Office-installationen  – prøv at geninstallere Office. På nye computere, hvor der er forudinstalleret Office, som aktiveres med en skoleadgang, kan dette problem opstå. Det kræver en geninstallation af Office.

Installation vil ikke køre pga. Word allerede åben
Prøv at genstarte computeren, og køre installationsfilen som det første. Outlook der kører kan også forårsage dette problem. Alternativt åbn jobliste og klik detaljer. Se efter processen Winword.exe og luk den.

Ved beregning sker der intet
Hvis der intet sker ved beregning andet end at skærmen måske kort blinker, skyldes det et andet program der blander sig. Det kan være svært at afgøre hvilket, prøv at lukke forskellige programmer, der kører i baggrunden.

WordMat melder ”Fejl ved beregning” bortset fra helt simple tilfælde
Det kan skyldes at WordMat er sat i Latex-mode. Opret en ny ligning, klik i ligningsmenuen og se under konverteringer. Unicode skal være valgt, ikke Latex.

WordMat melder at den formentlig ikke er installeret korrekt og/eller Runtime error ‘klassen er ikke registreret’
Dette kan skyldes flere ting. Det har i nogle tilfælde vist sig at kunne løse problemet at fortage en online-reparation af Office. Det gøres via ’tilføj eller fjern programmer’. Find Office på listen. Den kan fx hedde ‘Microsoft 365 – da-dk’ eller ‘Microsoft 365 App for enterprise – da-dk’.
Højreklik og vælg rediger. Dernæst online reparation. Efter reparationen af Office, skal WordMat genistalleres.
Det kan også skyldes at WordMat ikke er installeret korrekt, hvis nogle elementer af installationen er blevet blokeret af antivirus eller lignende. Fjern alt antivirus inden der installeres igen. Det er sjældent nok at deaktivere antivirus.
Det har også skyldes Windows Defender. Man kan prøve at tilføje mappen ‘Programmer (x86)/WordMat’ til at være undtaget Defender.
Det kan også være et midlertidigt problem, som man kan afvente at Microsoft får løst.

Word crasher helt ved opstart eller ved alle forsøg på beregning
Det skyldes at Windows Defender blokerer WordMat’s forsøg på at checke for opdatering. Løsningen er at deaktivere automatisk opdatering under indstillinger | Avanceret.
Der er lavet ændringer i forsøget på at undgå dette problem, men Defenders virus definitioner ændres konstant, så problemet kan pludseligt opstå og forsvinde igen.

WordMat melder ”Fejl ved beregning” ved alle forsøg på at beregne eller låser ved opstart.

 • Det skyldes i langt de fleste tilfælde antivirus eller lignende der blokerer.
  En hurtig løsning er at forsøge at skifte CAS-motor under indstillinger fra Maxima til GeoGebra, da problemerne oftest er relateret til Maxima. Hvis dette ikke virker kan man bruge GeoGebra browser, som dog kun er en nødløsning.
  For at løse problemet helt, skal man formentlig helt afinstallere alle antivirus-programmer. Det er sjældent nok bare at deaktivere antivirusprogrammerne. Det kan være at WordMat skal geninstalleres efter antivirus er fjernet.
 • WordMat virker ikke hvis dokumentet ligger på et netværksdrev. Gem filen lokalt på computeren. Denne fejl kan være periodisk. Specielt for Parallels til Mac skal ”shared folders” være deaktiveret. Nogle skoler kan have sat standarddrev til at være netværksdrev. Check i Word / Indstillinger / Gem om der står et netværksdrev under standardfilplacering.
 • Det kan være at Word bruger en standardskabelon fra Word 2003. Det kan ses ved at der står (kompabilitetstilstand) øverst når der oprettes et tomt dokument. Lokaliser da normal.dot (typisk %appdata%\microsoft\templates eller ved at søge på normal.dot på hele computeren) Slet, omdøb eller åbn den og konverter den op til 2007 eller 2010 format.
 • Måske er Word sat til at starte i 2003 format som default. WordMat burde ordne dette problem under installationen, men check evt. Kør regedit og se om følgende findes For Word 2010: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options\DefaultFormat Hvis den er sat til Doc, skal den bare slettes.
 • For Word 2007 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options\CompatMode Hvis den er sat til 1 så slet den.

WordMat menuen er ikke i Word efter installationen
Det kan skyldes, at du har en OEM-version af Office. Dvs. en Office-installation der var på maskinen, da du købte den. Problemet kommer muligvis også hvis Office er installeret via Windows Store.
Eneste løsning pt er at installere via office.com, som alle elever i Danmark har gratis adgang til hvis de er under uddannelse.

WordMat menuen er pludselig forsvundet fra Word.
Det kan være at Word af eller anden grund har deaktiveret WordMat tilføjelsesprogrammet. Med WordMat installerede du et lille program der kan aktivere WordMat igen. I startmenuen skal du finde mappen WordMat og trykke på ’Reaktiver WordMat’. Alternativt kan man manuelt aktivere WordMat igen indefra Word: Filer / Indstillinger / Tilføjelsesprogrammer / vælg for neden ’Word-tilføjelsesprogrammer’ og tryk udfør. Sørg for at der er et flueben ud for WordMat.dotm. Tryk OK. Alternativt prøv: Filer / Indstillinger / Tilføjelsesprogrammer / vælg for neden ’deaktiverede elementer’ og tryk udfør. Marker og aktiver WordMat.dotm.

Jeg får en fejl med: Can’t create ActiveX component kommer ved forsøg på beregninger.
Det skyldes højst sandsynligt en fejl under installationen. Prøv at installere igen. Antivirus-programmer kan forstyrre installationen, så prøv at deaktivere antivirus under installationen. Ellers kan det måske skyldes rettighedsproblemer eller problemer med .Net installationen på maskinen.

Mit Antivirusprogram siger at WordMat er en trojansk hest
Antivirus programmer kan fejlagtigt identificere harmløse programmer som værende farlige. Det er sket flere gange for WordMat, da der benyttes metoder i koden, som nogle virusprogrammer gør. Det er specielt et problem, lige efter lanceringen af en ny version.

Pludselig melder WordMat en fejl ved alle beregninger
Det har lige virket. Du har muligvis en fejl i en definition. Tryk på definitioner i menuen for at se hvilke definitioner der er gældende. Hvis der er noget der ser forkert ud må du opspore problemet i dokumentet, eller indsætte en ”slet def:” kommando. Der kan også være opstået en uventet fejl i Maxima. Under Indstillinger/avanceret kan du genstarte Maxima.
Hvis fejlen stadig er der efter en genstart af Word, kan det skyldes en uhensigtsmæssig indstilling. Check fx output-enheder

Fejl: – compile error …
På Mac skyldes denne fejl sandsynligvis at Word 2016 ikke er opdateret til nyeste version. På Windows er problemet mere alvorligt. Det vil formentlig kræve en geninstallation af Office-pakken.

Der foretages ikke de forventede beregninger i et Excelark (Statistik fx)
Hvis du efter at have åbnet et Excelark fra WordMat har gemt det, bliver det som udgangspunkt gemt uden makroer (Du får en advarsel, men de fleste overser denne). Dvs. den programdel der skal foretage beregningerne slettes. Når du gemmer Excelarket skal du aktivt vælge at gemme det som et Excelark med aktiverede makroer. Alternativt brug indlejrede Excelark

Problem med indlejrede Excelfiler
Fejlen ”Serverprogrammet, kildefilen eller objektet …” kommer når der dobbeltklikkes på indlejrede Excelark. Fejlen kan skyldes et tilføjelsesprogram til Excel. F.eks. Google Cloud Connect. Deaktiver tilføjelsesprogrammet i Excel.

Ligninger udskrives ikke korrekt
Det er en fejl som kun forekommer med Windows XP. Den fremkommer oftest når der er billeder / diagrammer på samme side som en ligning. Den kan rettes ved at sætte det rigtige flueben. – I kontrolpanelet vælges “Internationale og sproglige indstillinger” og herunder fanebladet “Sprog”

 • Sæt flueben i “Installer filer til komplekse skriftsprog…..”
 • Klik OK osv.

Kræver muligvis adgang til en XP-installationscd.

Ligninger vises ikke korrekt på pdf
Prøv et andet program til at generere pdf-filer, som fx pdf-creator

Jeg bliver spurgt om jeg vil aktivere makroer. Hvordan slipper jeg af med det?
WordMat kommer normalt ikke med denne forespørgsel. Måske har du en atypisk installation. Du kan umiddelbart omgå det ved at sænke sikkerhedsniveauet. Det kan fjernes ved at sætte følgende flueben i Excel: Filer / Indstillinger / sikkerhedscenter / indstillinger for sikkerhedscenter / Indstillinger for makro / Aktiver alle makroer
Bemærk dog at det er en sænkning af sikkerhedsniveauet.

Word vil ikke åbne dokumentet
Wordfiler kan under uheldige omstændigheder blive ødelagt. Word kan selv forsøge at reparere filen. Når du åbner dokumentet inde fra Word kan du vælge ’åbn og reparer’ for neden. LibreOffice er mærkeligt nok bedre til at læse fejlbehæftede Word-filer, men ligninger går da tabt. Lav altid backup i flere udgaver, flere steder.

Hvordan installeres WordMat på mange computere?
Man kan køre WordMat.exe med parameteren /silent. Hvis man allerede har installeret Graph og/eller GeoGebra kan WordMat køres med parameteren /NoGraph og /NoGeoGebra
Man kan installere for alle med /TASKS=”installeralle”

Specifikke Mac spørgsmål

Hvad med Mac-computere?
WordMat understøtter Word 2011, 2016 og o365 til Mac både intel og M1/M2-baserede Macs. Opgradering af MacOS har flere gange tidligere betydet at WordMat ikke har fungeret, og det kan tage flere måneder at lave en ny version, så derfor anbefales det generelt at afvente med at opgradere MacOS til evt. problemer er afklaret.
Version 1.04 er den sidste version der understøtter Word 2011. Der er nogle få forskelle mellem Windows og Mac-versionen.

Computeren vil slet ikke køre installationen
WordMat kan ikke installeres fra App Store og derfor er Mac’en meget restriktiv i forhold til at installere programmet. Man kan ikke installere ved bare at dobbeltklikke på den downloadede fil.
Når filen er hentet, skal man åbne Finder og finde filen i overførsler(downloads). Her skal man højreklikke på filen og vælge åben, og dernæst klikke OK til at åbne den.
Alternativt skal sikkerhedsindstillinger sættes til at tillade installation af alle programmer og ikke kun fra app-store. Gå til system indstillinger | Sikkerhed & anonymitet | Tillad programmer hentet fra: Alle
OBS: Med et WordMat Partnerskab får skolen adgang til en digitalt signeret installer som ikke har dette problem.

GeoGebra CAS motor virker ikke
Hvis fluebenet ikke bliver sat ved ‘Tillad Javascript fra Apple Events’, kan det skyldes at du ikke har sat et password på din bruger. Gå ind i systemindstillinger | brugere for at sætte et password.

Hvis du ikke svarede ja til at tillade Applescript, ved første beregning, bliver du ikke spurgt igen, og så virker det ikke. Gør da følgende:
1. Klik på [cmd + space] søg ”Terminal”.
2. Indsæt følgende tekst i terminalen og tryk enter:
“tccutil reset AppleEvents”
3. Gå tilbage til Word, sæt GeoGebra som CAS-motor og udfør en beregning. Når du bliver spurgt om at tilladelse, så sørg for at svare ja.

Kompileringsfejl
Dette skyldes formentlig at Word ikke er opdateret til nyeste version. Det sker at nogle Mac-computere ikke korrekt registrerer, at der er kommet en ny version, formentlig pga et problem i en tidligere version af Microsoft Autoupdate. Man kan manuelt installere den nyeste version af Microst AutoUpdate (MAU) her: Update history for Office for Mac

Definitioner virker ikke eller Word siger noget med normal.dotm ved hver opstart og nedlukning
Det kan skyldes problemer med normal.dotm filen. Det kan løses ved at slette filen. Word gendanner automatisk en ny som burde virke.
På Mac findes filen her: ~/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/User Content/Skabeloner

Beregninger virker ikke, når WordMat er sat til at bruge GeoGebra som CAS motor
Der skal laves et par indstillinger i Safari for at GeoGebra kan bruges til beregninger på Mac. Se Her:
GeoGebra som CAS-motor på Mac