Det kræver nogle speciale sikkerhedsindstillinger i Safari for at kunne bruge GeoGebra som CAS-motor:

  • Åben indstillinger i Safari
  • Gå til avanceret yderst til højre
  • Sæt flueben ved ‘Vis menuen Udvikler på menulinjen’ nederst
  • I den nye udviklermenu vælger du ‘Tillad Javascript fra Apple events’ nederst
  • Når du laver den første beregning bliver du spurgt om du vil tillade det. Du bliver kun spurgt denne ene gang.

Hvis du foretrækker, at se det i en video:

Denne indstilling sænker sikkerhedsindstillingerne i Safari. Vær opmærksom på hvilke programmer du tillader adgang via Javascript. Hvis du er bekymret, kan du fjerne fluebenet ved ‘Tillad Javascript fra Apple events’ når du ikke bruger WordMat.

Typiske problemer:
Hvis fluebenet ikke bliver sat ved ‘Tillad Javascript fra Apple Events’, kan det skyldes at du ikke har sat et password på din bruger. Gå ind i systemindstillinger | brugere for at sætte et password.

Hvis du ikke svarede ja til at tillade Applescript, ved første beregning, bliver du ikke spurgt igen, og så virker det ikke. Gør da følgende:
1. Klik på [cmd + space] søg ”Terminal”.
2. Indsæt følgende tekst i terminalen og tryk enter:
“tccutil reset AppleEvents”
3. Gå tilbage til Word, sæt GeoGebra somo CAS-motor og udfør en beregning. Når du bliver spurgt om at tilladelse, så sørg for at svare ja.