WordMat

WordMat er et tilføjelsesprogram til Word, der gør det muligt at foretage matematiske beregninger inde i Word. WordMat anvendes i danske grundskoler, gymnasier og videregående uddannelser.
WordMat er open source og kan hentes gratis via downloadsiden.

Læs mere


FraværsADM

FraværsADM hjælper gymnasier med at håndtere elevers fravær. Programmet finder elever, der skal have sanktioner, samler alt relevant information og skaber overblik over hele processen til og med udformningen af sanktionsbrevene.

Læs mere


OutLecSynk

OutLecSynk er et tilføjelsesprogram til Outlook, der synkroniserer kalender og beskeder mellem lectio og Outlook, samt tilfører funktioner til håndtering og sletning af fortrolige mails.

Læs mere


WordMark

WordMark er et tilføjelsesprogram til Word, der gør det nemmere at rette skriftlige afleveringer samtidigt med at kvaliteten øges.

Læs mere


WordMoodle

WordMoodle er et tilføjelsesprogram til Word, som gør det nemt at lave Moodle spørgsmål til spørgsmålsbanken. Det er Beta software, og udvikles ikke længere.

Hent