WordMat

WordMat er et tilføjelsesprogram til Word. Når det er installeret vil der være en ekstra fane i Word, der giver mulighed for at udføre beregninger, lave grafer mm. direkte i Word. WordMat anvendes i danske grundskoler, gymnasier og videregående uddannelser.
WordMat er gratis, frigivet under GNU Generel public License.

Læs mere


FraværsADM

FraværsADM hjælper gymnasier med at håndtere elevers fravær. Programmet finder elever, der skal have sanktioner, samler alt relevant information og skaber overblik over hele processen til og med udformningen af sanktionsbrevene.

Læs mere


OutLecSynk

OutLecSynk er et tilføjelsesprogram til Outlook, der synkroniserer kalender og beskeder mellem lectio og Outlook, samt tilfører funktioner til håndtering og sletning af fortrolige mails.

Læs mere


WordMark

WordMark er et tilføjelsesprogram til Word, der gør det nemmere at rette skriftlige afleveringer samtidigt med at kvaliteten øges.

Læs mere


WordMoodle

WordMoodle er et tilføjelsesprogram til Word, som gør det nemt at lave Moodle spørgsmål til spørgsmålsbanken. Det er Beta software.

Hent