GymStatistik

GymStatistik er et Excelark der samler, viser og offentliggør statistik for Gymnasier.

Formålet er:

 • Nem overskuelig overblik over jeres data
 • Benchmarking mod landsplan eller andet område
 • Nem offentliggørelse på hjemmeside, så loven om offentliggørelse på hjemmesiden overholdes

Excel-arket trækker automatisk data fra STIL’s database og/eller Lectio. Det indeholder følgende oversigter:

 • Løfteevne (Dette ark er helt gratis at benytte. Du kan hente programmet og se det med det samme)
 • Eksamensresultater
 • Fagkarakterer (inkl. sammenligning mellem års- og eksamenskarakterer)
 • Fravær
 • Elevtrivsel (på indikator og spørgsmålsniveau)
 • Frafald
 • Fuldførelse
 • Overgang til videre uddannelse

Download GymStatistik
Windows Version 1.00  (2/10-2023) ~4MB 

OBS: Når arket åbnes første gang, vil du formentlig se en rød linje øverst, der advarer om sikkerhedsproblematik. Det skyldes at man ikke umiddelbart kan køre et Excel-ark med kode, der er hentet fra internettet. Se ‘Advarsel om sikkerhedsrisiko‘ nedenfor for hvordan det aktiveres.

Oversigterne viser statistik fordelt på skolens uddannelser og for alle tilgængelige år. Med et tryk på en knap kan oversigterne uploades til EDUAP’s webserver, så I kan indsætte et link på jeres hjemmeside og dermed overholde Gymnasiebekendtgørelsens §63 og Bekendtgørelsen om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.

Det er ikke nødvendigt at skolen anvender Lectio, men hvis skolen anvender Lectio, kan noget data hentes tidligere, da der er forsinkelse på STIL’s data.

Bestilling
GymStatistik købes som en årlig skolelicens. Det er gratis at anvende Løfteevnearket.
Du kan bestille en licens ved at sende en mail til eduap@eduap.com med følgende oplysninger:
Skolenavn, adresse, EAN nr., CVR nr., Kontaktperson, Kontakt e-mail.
Med den udvidede licens sørger EDUAP for at hjemmeside-linket løbende bliver opdateret med den nyeste data, når data er tilgængelig fra STIL.

Skolens størrelsePris for årlig licensUdvidet licens
0-1000 elever2500,-3500,-
1000-2000 elever3500,-4500,-
2000+ elever4500,-5500,-


Programmet vil blive aktiveret, kort tid efter det er bestilt.

GDPR
Det er ikke nødvendigt med en databehandleraftale for at benytte GymStatistik. Ingen af de data der tilgås har personoplysninger. Der beregnes ikke karaktergennemsnit for mindre end 3 elever.
Programmet sender ikke oplysninger til EDUAP. Alt information trækkes direkte fra STIL eller Lectio ned til Excel-arket på din computer.

EDUAP kan ikke på nogen måde tilgå skolens data.

Advarsel om sikkerhedsrisiko
Hvis der ved åbningen af Excel-filen kommer en gul linje for oven, med en knap der hedder ‘Aktiver indhold’, så bare klik på knappen. Den burde kun komme første gang filen åbnes.
Hvis linjen derimod er rød og siger ‘En potentielt farlig makro er blevet blokeret’ kræver det lidt mere at aktivere filen. Der er flere muligheder:
1. Luk filen og højreklik på den i stifinder. Vælg egenskaber og sæt flueben nederst ved ‘Fjern blokeringen’ (Se animation nedenfor)
2. I computerens internetindstillinger kan man en gang for alle tillade filer fra eduap.com. Søg på internetindstillinger. På fanen Sikkerhed skal du vælge Websteder, du har tillid til, og vælg derefter Websteder. Tilføj ‘https://eduap.com’ til listen
3. Giv tilladelse til en bestemt mappe og placer Excel-filen i den mappe.
– Åbn Excel
-Vælg Filer | Indstillinger
-Vælg Center for sikkerhed og rettighedsadministration > Indstillinger for Center for sikkerhed og rettighedsadministration > Placeringer, der er tillid til.
-Vælg Tilføj ny placering.
-Vælg Gennemse for at finde mappen.

Billeder der viser hvordan man fjerner blokering